Darko Novaković, akademski slikar-grafičar

mart 27, 2010 u rubrici Osnivači Udruženja autor admin

Rođen 1949. godine u Beogradu, na opštini Palilula.
Završio Akademiju za Primenjenu umetnost 1974. godine na odseku Grafičke
komunikacije u klasi prof. Miloša Ćirića. Zaposlio se 1979. godine u Novinsko-izdavačkoj kući “Politika” gde je radio do 1997. godine kada prelazi na poziv Slavka
Ćuruvije u “Evropljanin”.
Radio je u „Politika“ A. D, na mestu umetničkog direktora Kompanije i tu ostaje do 2002. godine, kada napušta A. D. “Politiku” i prelazi u slobodne umetnike pri ULUPUDS-u.
Postavio je i uređivao časopise: “Pismo”, “The international Weekly”, “Istoč nik”,
Shakespeare and Company”, “Erazmo”, “Ruski almanah”, “Evropljanin”, “Koreni”,
Glas Srba”, “Le Monde Diplomatique”, “Puls Srba”, “Sofija”, “kWh”.
član je Udruženja Primenjenih umetnika i Dizajnera Srbije u statusu Slobodnog
umetnika.