Organizovane aktivnosti

mart 13, 2010 u rubrici O nama, Aktuelno, Organizovane aktivnosti autor admin

Udruženje KULTURA ĆIRILICE radilo je na osmišljavanju, pripremi i realizaciji sledećih događaja:

1. Prva izložba od 10. do 15. oktobra 2006. godine u Centru za kulturu Pančevo. Program izložbe je obuhvatao

 • Izložbu odabranih radova sa manifestacije „Dani ćirilice“ u Bavaništu.
 • Izložbu odabranih radova sa republičkog takmičenja u krasnopisu održanom u Centru za kulturu i sport Šumice, Beograd
 • Prikaz kaligrafske i tipografske ćirilice prof. Olivere Stojadinović, prof. Miodraga Vartabedijana, prof. Aleksandra Dodiga, prof. Željka Komosara, Darka Novakovića, kao i prikaz radova studenata dizajna Više politehničke škole u Beogradu, radove slobodnih umetnika, studenata i učenika.
 • Izložbu antiktnih ćiriličnih pisaćih mašina.

2. Prva „Putujuća izložba ćirilice“ je održana od 23. do 30. oktobra 2006. godine u sklopu Beogradskog sajma i Sajma knjiga. Ova izložba obuhvatala je sve radove sa Prve izložbe iz Pančeva i dodatno proširena novim eksponatima. Ova izložba zajedno sa „Radionicom ćirilice“ se sada već tradicionalno održava za vreme Beogradskog sajma knjiga. Tokom prethodnih godina rada Udruženja „Putujuća izložba ćirilice“ gostovala je:

 • Beogradskim sajamovima knjiga od 2006. godine
 • Sajam etno hrane od 2006. godine
 • „Plavi klub, Beograd, 2007. godine
 • „Studenački krug“, Beograd 2007. godine
 • Zavičajni muzej, Ruma 2007. godine
 • Vaskršnje svečanosti, Mokrin, 2007. godine
 • Vukova Zadužbina, Klub Vuk Karadžić, Beograd, 2007. godine
 • Centar za kulturu, Mladenovac, 2007. godine
 • Valjevska gimnazija, Biblioteka Valjevo, Kulturno prosvetna zajednica Valjevo, 2007. godine
 • Metals banka, Novi Sad, 2007. godine
 • „Brankovo kolo“, Sremski Karlovci, 2007. godine
 • Biblioteka „Sveti Sava“, Zemun, 2008. godine
 • Đački Vukov sabor, Tršić, 2008. godine
 • Monca, Italija, 2009. godine
 • Centar za kulturu, Temerin, 2009. godine
 • Nikšić, Crna Gora, 2010. godine

3. Radionica „Škola kaligrafije“  kao neodvojivi deo od tradicije pisma je aktivnost Udruženja koja se kada god je to moguće realizuje u vreme ili u sklopu „Putujuće izložbe ćirilice“.  U rad ovih radionica uglavnom su uključeni naši, ali i inostrani umetnici iz ove oblasti. Do sada održane radionice su:

 • Manastir Čokešina, Beograd, 2007. godine
 • Centar za kulturu, Temerin, 2009. godine
 • Dani ćirilice, Nikšić, 2009. godine

4. U okviru delovanja Udruženja, ili pojedinačno, članovi udruženja „Kultura ćirilice“ održali su mnoga predavanja sa temom srpske ćirilice, njenog očuvanja i zastupljenosti, lepom pisanju, kaligrafiji. Neka od tih predavanja su:

 • Najveći srpski kaligrafi, Studenački krug, Beograd 2007. godine
 • Od Vinčanskog pisma do savremene ćirilice“, Dani Čukarice, Galerija 73, 2008. godina
 • Istorija ćirilice i razvoj pisma, Biblioteka Novi Beograd, 2009. godine
 • Najveći srpski kaligrafi, Biblioteka grada, Beograd 2009. godine
 • Put pisma od Vinčanskog preko etrurskog do sadašnje ćirilice, Dragoljub P. Antić, Monca, Italija 2009. godine
 • Prenos poruke usmenim i pisanim putem, sa osvrtom na srpske junačke pesme, Ivan Đ. Stratimirović, Monca, Italija 2009. godine
 • Kontroverze o nastanku ćirlice, Dragoljub P. Antić, na Okruglom stolu „Ćirilica – hljeb naš nasušni“, Nikšić 2009. godine

5. U sklopu projekta „Rukopisna bukvarska ćirilica“  na konkursu zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja,  dobijena je saglasnost za održavanje seminara za dopunsko obrazovanje vaspitača i nastavnika osnovnih škola. Na osnovu tog odobrenja, u martu 2008. godine održan je „Seminar kulture ćirilice za dopunsko obrazovanje nastavnika osnovnih škola.