Ivan Stratimirović dipl. inž.

Rođen 1940. godine u Beogradu.
Diplomirao na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu 1965. godine. Radio u BIGZ-u od 1967. do 1990. kao Rukovodilac Repropripreme, kao gostujući predavač za predmete iz oblasti pripreme za štampu, reprofotografiju i fotografiju na TMF dve godine, Višoj umetničkoj školi 13 godina, Višoj tehničkoj školi u Čačku jednu godinu, 13 godina na Univerzitetu Sv. Kliment Ohridski, Tehnički fakultet u Bitolju i na Beogradskoj Politehnici od 1991. do kraja 2007. godine kao redovni nastavnik. Jedan od osnivača i predsednik Udruženja građana KULTURA ĆIRILICE od 2006. godine. Član USUF, izlagao fotografije na 7 samostalnih izložbi i više zajedničkih.