Мр. Драгољуб П. Антић дипл. инж.

фебруар 1, 2013 у рубрици Оснивачи Удружења аутор admin

Рођен 3. јануара 1953. године у Београду. Основну школу и гимназију учио у Баничини и Смедеревској Паланци.
Завршио Електротехнички факултет, одсек Техничка физика, смер Нук­леарна техника 1977. године. Последипломске студије на смеру Физика нукле­арних реактора на истом факултету окончао 1985. године титулом магис­тра техничке физике.
Запослен од априла 1978. године у Институту за нуклеарне науке “Вин­ча” у Центру за нуклеарне технологије и истраживања (НТИ). Отишао у пензију 17. новембра 2009. године са звањем истраживач-сарадник и са места помоћ­ника и заменика директора Центра НТИ.
Изабран 25. јуна 2009. године за редовног члана руске (царске) Пет­ров­ске академије наука и уметности (ПАНИ) на одељењу „Славјанскаја кул­тура“. На 8. конгресу ПАНИ у Санкт-Петербургу 28. – 29. септембра 2011. го­дине изабран за члана комисије за упућивање предлога РАН за измену односа према истраживању историје.