Дарко Новаковић, академски сликар-графичар

март 27, 2010 у рубрици Оснивачи Удружења аутор admin

Рођен 1949. године у Београду, на општини Палилула.
Завршио Академију за Примењену уметност 1974. године на одсеку Графичке
комуникације у класи проф. Милоша Ћирића. Запослио се 1979. године у Новинско-издавачкој кући “Политика” где је радио до 1997. године када прелази на позив Славка
Ћурувије у “Европљанин”.
Радио је у „Политика“ А. Д, на месту уметничког директора Компаније и ту остаје до 2002. године, када напушта А. Д. “Политику” и прелази у слободне уметнике при УЛУПУДС-у.
Поставио је и уређивао часописе: “Писмо”, “The international Weekly”, “Источ ник”,
Shakespeare and Company”, “Еразмо”, “Руски алманах”, “Европљанин”, “Корени”,
Глас Срба”, “Le Monde Diplomatique”, “Пулс Срба”, “Софија”, “kWh”.
члан је Удружења Примењених уметника и Дизајнера Србије у статусу Слободног
уметника.