СРПСКО-ПРАВОСЛАВНИ КАЛЕНДАР ЗА 2012.

март 11, 2013 у рубрици Производи аутор admin

kalendar-2012Календар за 2012. је настао у склопу активности Удружења на афирмацији ћириличног писма, тековина и обичаја српског  народа. Овај календар са свим значајнијим српским писмима својеврсни водич кроз историју српске писмености.  Пројектовао га је проф. Стјепан Филеки, дугогодишњи професор на Факултету за примењену уметност у Београду, један од наших највећих ауторитета и познавалаца српске ћирилице.