Основни подаци о Удружењу

март 13, 2012 у рубрици Основни подаци аутор admin

Удружење грађана КУЛТУРА ЋИРИЛИЦЕ, је невладина, непрофитна организација, основана 2006. године. Оснивачи Удружења су професори БЕОГРАДСКЕ ПОЛИТЕХНИКЕ, Факултета примењених уметности, слободни уметници, књижевници, културни радници и студенти. Основни циљ чланова Удружења је да помогну развоју, лепоти и  налажењу правог места нашем народном и државном ћириличном писму и да подрже примену ћириличног писма у савременим технологијама.
Оснивање Удружења Култура ћирилице подржали су Београдска Политехника и Савез потомака ратника ослободилачких ратова Србије 1912. – 1920. године, Српска православна црква, Београдски сајам књига.
У Агенцији за привредне регистре је Удружење грађана, КУЛТУРА ЋИРИЛИЦЕ, уписано у Регистар удружења под матичним бројем 17705237, као удружење грађана са ПИБ 106451332.

Делатност удружења:

  • организовање изложби писма, калиграфије и типографије, графичког и индустријског дизајна,
  • радионице калиграфије и дизајна,
  • предавања из области историје писма,
  • организовање стручних сусрета из области писма, калиграфије и типографије,
  • образовање и
  • издавачка делатност.

Пословање Удружења се заснива на волонтерском раду чланова, а финансирање је од донација и учествовања на конкурсима са пројектима из области писма, образовања, издавачке и излагачке делатности.

Оснивачи Удружења грађана КУЛТУРА ЋИРИЛИЦЕ су:

1. Миодраг Вартабедијан академски сликар графичар, графички дизајнер, професор на Београдској политехници, (преминуо)
2. Александар Додиг академски сликар графичар професор на Факултету примењених уметности у Београду,
3. Иван Стратимировић дипл. инж, предавач на Београдској политехници,
4. Дејан Убовић етнолог, директор КЦ ГРАД,
5. Људмила Стратимировић Убовић академски сликар, уметнички директор, КЦ ГРАД,
6. Александра Стратимировић Дагфелт академски сликар, СТРАТИ ДИЗАЈН, Стокхолм,
7. Милан Вукићевић дипл. инж. арх., самостални пројектант,
8. Дарко Новаковић академски сликар графичар, графички дизајнер, самостални умтник,
9. Др. Риста Трајковић дипл. инж., професор ТМФ, Београд,
10. Драгош Петровић историчар, Архив Србије.

Управни одбор Удружења грађана Култура ћирилице:

1. Иван Стратимировић, председник,
2. Дарко Новаковић, члан,
3. Проф. др. Александар Додиг, члан,
4. Проф. др. Риста Трајковић, члан,
5. Проф. др. Ђорђе Стратимировић, члан,

Удружење грађана КУЛТУРА ЋИРИЛИЦЕ

Одбори

Одбор за писмо краснопис
– 
Председник Проф. Александар Додиг,
– Заменик председника Проф. Снежана Лукић,

Одбор за писмо типографија
– Председник Дарко Новаковић,

Одбор за језик
– Председник Тања Јанковић,

Одбор за изложбе
– Председник Предраг Стојановић историчар уметности,

Одбор за музику
– Драган Млађеновић,

Одбор за природу, науку и образовање,
– Председник Проф. Др. Ђорђе Стратимировић,

Одбор за издавачку делатност
…………………….

Одбор за информатику
– Председник Мирослав Јовановић

Одбор за историју
– Председник Мр. Драгољуб Антић